Szybki kontakt
17 86 225 05
Adres
ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów

Poradnia diabetologiczna

Detail about our service

W poradni diabetologicznej zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej w stanach przed cukrzycowych i w przebiegu cukrzycy. Nasze działania obejmują również:

 • wdrażanie i modyfikowanie terapii hipoglikemizującej
 • edukację i reedukację diabetologiczną chorych w zakresie prowadzenia samokontroli oraz profilaktyki powikłań cukrzycy i diety
 • konsultacje chorych z cukrzycą na potrzeby innych specjalistów
 • zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej
 • leczenie cukrzycy u kobiet w ciąży

Podczas wizyty wykonywanie są badania krwi (glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c), pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała i BMI, badanie aparatem MESI w kierunku niedokrwienia kończyn dolnych (wskaźnik kosta-ramię) oraz badania w kierunku neuropatii cukrzycowej. Oceniany jest również stan stóp – konsultacja z podologiem.

Badanie stóp w kierunku niedokrwienia

Wskaźnik kostka–ramię aparatem MESI – szybka diagnostyka tętnic obwodowych. To jedno z badań diagnostycznych oceniające zaawansowanie procesów miażdżycowych. Polega ono na pomiarze ciśnienia skurczowego na stopie i ramieniu za pomocą specjalnego detektora fali tętna. Iloraz tych wartości to właśnie indeks kostka-ramię (ABI), który prawidłowo mieści się w zakresie 0,9-1,2. Zmniejszenie wartości ABI świadczy i upośledzeniu przepływu i niedokrwieniu kończyny dolnej.

Wskaźnik kostka-ramię pozostaje podstawowym badaniem w diagnostyce chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Może uchronić przed zawałem serca i udarem mózgu, a także niedokrwieniem nóg, w skrajnym przepadku grożącym amputacją.

Kto powinien wykonać badanie kostka-ramię?

Przesiewowe stosowanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię powinno dotyczyć:

 • pacjentów z cukrzycą (co najmniej raz w roku)
 • chorych z objawami wysiłkowego bólu kończyn dolnych
 • wszystkich chorych w wieku 50-59 lat z czynnikami ryzyka miażdżycy (wywiad nikotynowy)
 • chorych powyżej 70 roku życia
 • osób z ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych
Badania stóp w kierunku neuropatii cukrzycowej
 • badanie czucia wibracji jest przewodzone grubymi włóknami, których dysfunkcja jest jednym z pierwszych objawów neuropatii cukrzycowej; badanie to przeprowadza się za pomocą kalibrowanego kamertonu, który wytwarza drgania,
 • badanie czucia nacisku za pomocą monofilamentu Semmes Weisteina, który wywiera wystandaryzowany ucisk na skórę,
 • badanie czucia bólu za pomocą ostro zakończonej igły Neurotips,
 • badanie czucia temperatury za pomocą THIP THERM-u,
 • ocena wizualna: deformacja stóp, stan skóry i paznokci.

W poradni diabetologicznej nasi pacjenci objęci są specjalistyczną opieką medyczną, która obejmuje również zaopatrzenie w niezbędne środki lecznicze.

Pacjentów przyjmuje:

lek. Elżbieta Kubek
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Konsultacje prywatne: wtorki 14:30 – 17:00