Szybki kontakt
17 86 225 05
Adres
ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów

Opieka pielęgniarska

 

Opieka pielęgniarska – w domu pacjenta

Od kilkunastu lat leczymy pacjentów z ranami przewlekłymi. Z pasją i empatią zaopiekujemy się pacjentem z raną odleżynową w warunkach domowych. Holistyczne spojrzenie na pacjenta, nasza wiedza, umiejętności i praktyka są gwarantem jak najwłaściwszego leczenia ran odleżynowych.

  1. Jak żyć ze stomią?
  2. Pacjent w domu – i co dalej?
  3. Pielęgniarska opieka długoterminowa – domowa
  4. Pielęgnacja i leczenie odleżyn w domu pacjenta

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Opieka nad osobą starszą, czy niepełnosprawną jest absorbująca i trudna. Trzeba się do niej odpowiednio przygotować, gdyż wymaga to dużo cierpliwości, poświęcenia, a czasem nawet sporego wysiłku fizycznego.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa refundowana jest ze środków NFZ. Jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką:

  1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu, może wystawić je lekarz prowadzący), pobierz formularz.
  2. Karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową tzw. skala Barthel (wypełnia pielęgniarka środowiskowa),pobierz formularz

Zasady korzystania ze świadczeń:

  • świadczenie jest bezpłatne
  • wizyty przysługują nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00
  • czas opieki dla danego pacjenta jest ustalany indywidualnie
  • okres objęcia opieką jest uzależniony od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny w skali Barthel – przekroczenie poziomu 40 punktów podczas oceny kontrolnej powoduje brak kwalifikacji do dalszej opieki