Szybki kontakt
17 86 225 05
Adres
ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów

Do pobrania

Dokumenty do pobrania
  1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu, może wystawić je lekarz prowadzący), pobierz formularz.
  2. Karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową tzw. skala Barthel (wypełnia pielęgniarka środowiskowa), pobierz formularz.