Leczenie ran przewlekłych

Celem szkolenia jest zapoznanie personelu medycznego z zasadami i strategią leczenia ran przewlekłych.

Szkolenie stanowi dwa moduły:

  1. Część teoretyczna – prowadzona na podstawie  Wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
  2. Część praktyczna – warsztaty prowadzone w oparciu o modele ran przy zastosowaniu odpowiednich opatrunków specjalistycznych. Dzięki tej formie uczestnicy nabywają wiedzę o dostępnych produktach i sposobie ich aplikacji. W tej części prezentujemy ciekawe przypadki i sposób postępowania z nimi.

Czas szkolenia: 5 godzin

Liczba uczestników: maksymalnie 12 osób

Koszt szkolenia: 300 złotych / osoba

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 723 80 50 60 lub e-mail: rejestracja@magmamed.pl

 

Powrót do szkoleń