E – konsultacje

Szczególnie swoją ofertę kierujemy do Pacjentów którzy mają objawy chorobowe
ze strony górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, chrypka) oraz/lub gorączkę lub
stan podgorączkowy – prosimy odwołać wizytę. W takiej sytuacji proszę umówić się
na E – KONSULTACJE.

Oferujemy E – KONSULTACJE :

chirurgiczną,

diabetologiczną,

pielęgniarską

podologiczną

Jak należy umówić się na E – KONSULTACJĘ:

1. Zadzwoń i umów E – KONSULTACJĘ do danego specjalisty, na konkretny dzień
i godzinę (numer telefonu: 17 86 225 05 lub 723 80 50 60)
2. Najpóźniej dzień przed planowaną E – KONSULTACJĄ należy dokonać wpłaty,
a potwierdzenie płatności przelać na adres e – mail: rejestracja@magmamed.pl
Dane do przelewu:
NZOZ MAGMA-MED s.c.
ul. Żwirki i Wigury 8
35-036 Rzeszów
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, konsultacja (wpisać rodzaj konsultacji)
Numer konta bankowego: 28193013892700071932880003
3. Pacjent wyrażając zgodę na E – KONSULTACJE bierze pod uwagę fakt, że pomimo
udzielonej E – KONSULTACJI może zajść konieczność pełnej wizyty specjalistycznej.

Koszt konsultacji specjalistycznej:
chirurgiczna – 120 zł
diabetologiczna – 80 zł
pielęgniarska – 50 zł
podologiczna – 30 zł